Kompzicija predstavlja žensko, ki sedi na kamnu in igra inštrument. Narejena je po abstrktnem ključu trikotnik:krog in veliko:majhno. Na tej formalni osnovi lahko sodelujeta arhitekt in kipar. Kjer so formalni pogoji, ki ustrezajo abstraktnemu ključu, bi kip teoretično moral dobro delovati. Pravica za trženje te kompozicije stane 30.000 evrov. Materializacija v glini (slika) 500 evrov, materializacija v bronu 500 evrov plus livarsko delo. V primeru povečave in drugih materialov se cena oblikuje v skladu s tehnologijo.

Image is not available

Iskanje povezav z okolico je ena izmed zanimivih dejavnosti, ki jih kip omogoča.

Tako približno bi kip zgledal v bronu z zeleno patino.

....morda spomenik hipijem, ki so v teh votlinah na Kreti raziskovali nove oblike družabnega življenja.....

Zelo primerna kompozicija za trge manjših mest. Nevsiljiva, a vendarle atraktivna oblika.

Image is not available

Glava in inštrument ustvarjata zanimivo dinamično simetrijo

Arrow
Arrow
Slider