13, 6, 2022
13, 6, 2022

Začel sem delati na 'prostoru poskusne javne skulpture'. Kraj: Metelkova mesto, Ljubljana. Trikotna zelenica pred mojim ateljejem. Kadar delam, je odprt tudi atelje. Vabljeni na ogled in kritike.

-V motivaciji je zaobjet podzavestni premislek. Nobena racionalizacija ni potrebna. Ta pride sama pozneje iz kvantitete. Razum uporabljaš v ustvarjalnem procesu samo v službi motivacije.
-Razpravljati o upravičenosti umetnosti je kot z otrokom razpravljati o upravičenosti igre. Učinek te razprave je jasen.
-Likovno delo kot umetnost ima poudarjene ritmične dimenzije. Njihova percepcija je vezana na trenutno telesno/mentalno stanje gledalca. Zato iste stvari gledamo vedno na nekoliko drugačen način.

Umetnost nas uči nove reakcije na isti dražljaj.
Zato je tako težko govoriti o njej.
-Umetnik doseže živost relacijsko.
-Figuralika šele s stilizacijo dobi smisel.
-Stilizacija ni poenostavljanje. Prej obratno.
-Zakaj vsebina v likovni umetnosti? Zato da sila življenja formira misel. Vsebina ima moč oblikovanja, če ji to dopustiš.
-Pri dobrih umetnikih je vse materialno prežeto s psihologijo.
-Umetniškega dela se ne da kupiti, ker ga mora gledalec šele ustvariti v svoji zavesti. Kar se kupi, je na poseben način pripravljen objekt, ki omogoča ustvarjanje umetnine.

-Kip je shema, ki ustvari lepoto motiva. Umetnik jo ustvari z razmerji med sestavinami. Realizem briše odnose med njimi, zato je tako problematičen kot težnja v umetnosti. Edina prava pot je stilizacija.
-Značilnost jezika je, da z nečim radikalno različnim od fenomena izraziš ta fenomen

-Umetniškega dela se ne da kupiti, ker ga mora gledalec šele ustvariti v svoji zavesti. Kar se kupi je na poseben način pripravljen predmet, ki omogoča ustvarjenje umetnine v gledalcu.

-Ljudje s premalo zavedajo, da je kupovanje umetnin kupovanje znanja, ki bo počasi pronicalo v njihovo zavest.

-Vizualna izkušnja je način samozavedanja.
-Borba proti tabujem; detajl je važen.
-Stilizacija omogoča, da ne kompliciraš.

-Jasna členjenost znotraj kiparskega jezika ustvarja povezljivost znotraj oblike.
-Večina umetnikov ve, da so razmerja ključna. Redko kdo od sodobnih figuralikov pa si upa narediti figuro brez popačitev, čudaških sobesedil, vsiljene izraznosti. Kot da figura ni dovolj in jo je treba umetničiti.
-Umetnik-mojster ves čas vzpostavlja razmerje med abstraktno vrednostjo in pomenom (opisno vsebino). To dela tako spretno, da na koncu gledalec ne ve, ali je nastala forma zaradi vsebine ali vsebina zaradi forme.
-Šele zdaj, ko se je tehnologija dovolj razvila in popreprostila, prihajajo zlati časi interaktivne umetnosti.
-Likovna umetnost je kultura prevajanja opazovanja v likovno formo
-Moji gledalci imajo licenco, da me ocenjujejo po zgoraj omenjeni tendenci.

15.3.2018

Umetnost se ponavadi ne ukvarja neposredno z vsebino, ampak kako dati izbrani vsebini globino. Skozi prizmo medija ta dobi preglednost, (notranji ritem), povezljivost (metefora) in občutenost (čutno-čustvene-taktilne dimenzije).

13.3.2018

- Kaj je skulptura? Na poseben način pripravljen predmet, ki lahko stopi v odnos z gledalčevo zavestjo. Prenos misli in občutkov poteka iz gledalca in gre za komunikacijo skozi ritem.

-Umetnost je globoko občutenje preprostih stvari. Do te globine pa ni enostavno priti. Tu pomaga metoda stilizacije z abstraktnim ključem. Brez dinamičnega notranjega ritma ni globjega občutenja. Moja metoda omogoča hitro ustvarjalno osredotočenje. Znotraj enega nasprotja lažje vnašamo občutja v kompozicijo. Omejitev nas prisili v zgoščanje.

28.2.2018

-Bolj ko se umetnik ukvarja z idejami namesto z razmerji, manj so te ideje vredne.

Arrow
Arrow
1
2
3
4
5
6
7
8
Slider